Cookiechecker Powered by Cookiebot Consent Management Platform (CMP);

Welke cookies en trackers gebruikt je website?

Probeer onze scan om te controleren welke cookies en trackers gebruikt worden op jouw website(s). De resultaten laten zien wat het doel is van elke cookie en tracker en stellen je in staat om actie te ondernemen om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensprivacy, zoals de GDPR, ePrivacy, de Digital Markets Act (DMA) en meer. Cookiebot CMP helpt je bij het opsporen van mogelijke privacyrisico's voor gegevens en ondersteunt je bij het verzamelen, beheren en signaleren van toestemming van gebruikers om te voldoen aan de regelgeving.

Doe nu de compliance scan.
http(s)://

Scan je website

Verkrijg inzicht in welke cookies en trackers er op jouw website(s) worden gebruikt en ontdek de vervolgstappen om te voldoen aan alle relevante Europese en internationale regelgeving met betrekking tot gegevensprivacy.

Word privacy-compliant

Nadat de website is gescand, helpt Cookiebot CMP je bij het aanpakken van gegevensprivacykwesties door een cookie consent management platform in te stellen waarmee toestemming van gebruikers wordt verzameld, beheerd en gemeld. Voldoe aan de regelgeving voor gegevensprivacy, waaronder de GDPR, ePrivacy en DMA.